Rapportering av arbetstid - feriepraktik

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst använder du som feriearbetare till att rapportera den tid du arbetat. Rapporteringen ligger till grund för din löneutbetalning. Har du redan börjat tidsrapportera  och sparat så ska du fortsätta via ditt ärende som du hittar på Mina sidor. Skicka bara in tidsrapporten en gång.

Nedan finner du information gällande datum för utbetalningar, samt datum för när vardera rapport ska skickas in.


För utbetalning: 2024-07-26, behöver rapportering skickas in senast 2024-07-09


För utbetalning: 2024-08-09, behöver rapportering skickas in senast 2024-07-29


För utbetalning: 2024-08-27, behöver rapportering skickas in senast 2024-08-12


För utbetalning: 2024-09-10, behöver rapportering skickas in senast 2024-08-27

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa