Tilläggsbelopp för fristående verksamhet, barn och elev - ansökan

LÄS MER

Fristående förskolor och skolor har rätt att få bidrag från hemkommunen för varje barn/elev som den fristående enheten tagit emot från hemkommunen.
Bidraget sker alltid genom ett grundbelopp och i vissa fall även genom ett tilläggsbelopp.