Bidrag för kultur- och fritidsföreningar - ansökan

LÄS MER

Ansökan om olika typer av bidrag för kultur och fritidsföreningar:

 • Anläggningsbidrag
 • Grundbidrag
 • Kommunalt aktivitetsbidrag
 • Ledarutbildningsbidrag
 • Bidrag samlingslokal

Du måste ha fyllt 18 år för att kunna ansöka om föreningsbidrag.

Aktivitetsbidrag

1/1–30/6 med ansökningsdatum senast den 25/8

1/7–31/12 med ansökningsdatum senast den 25/2.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bidrag som skall vara kommunen tillhanda 30 april:

 • Anläggningsbidrag, Ska avse kostnader för senaste verksamhetsår.
 • Grundbidrag till föreningar inom kultur och fritidsområdet, ansökan ska innehålla verksamhetsberättelse-, resultat- och revisionsberättelse.
 • Övriga bidrag

Bygdegårdsföreningar/samlingslokaler
Bidraget avser att stödja de föreningar som äger bygdegårdar/samlingslokaler vilka regelbundet upplåts till allmänna ändamål.
Lokalerna ska ha en hög tillgänglighet. Om så ej är fallet kan bidraget komma att reduceras.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bidrag som sker löpnande under året

 • Ledarutbildningsbidrag

  Bidraget avser att främja nystartade föreningar. Inom fritidsområdet prioriteras föreningar med ungdomsverksamhet.Kulturföreningar har möjlighet att söka startbidrag oavsett ålder på medlemmar.
 • Bidrag till kostnadskrävande projekt

De föreningar som är berättigade till kommunalt bidrag kan erhålla investeringsbidrag för upprustning, ny- till- eller ombyggnad.Ansökningar i energibesparande syfte eller för investeringar som ökar tillgängligheten prioriteras.