Kontrakt för lån av digitalt verktyg och elevskåp för elev i grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Essunga kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt verktyg i skolarbetet. Som en del i denna strävan erbjuds elever från och med årskurs 2 i våra grundskolor ett personligt digitalt lärverktyg. Det finns även elever i yngre skolår som erhåller personligt verktyg efter behov.

Önskar vårdnadshavare att elever från och med årskurs 4 ska få/kunna ta hem lärverktyget ska denna överenskommelse undertecknas.

Elever i årskurs 6-9 tilldelas elevskåp under sin studietid på Nossebro skola 6-9. Skolans regler och villkor för elevskåp godkänns och accepteras i denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa