Serveringstillstånd alkohol - ansökan/anmälan

LÄS MER

  Essunga - Falköping - Grästorp - Gullspång - Götene - Herrljunga - Hjo - Karlsborg - Lidköping - Skara - Tibro - Tidaholm - Töreboda - Vara - Vårgårda

 

Här kan du ansöka eller anmäla om olika ärenden gällande serveringstillstånd av alkohol, som till exempel:

 • Ansökan om serveringstillstånd av alkohol enligt 8 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622). Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som varar tills vidare så länge som verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering.
 • Ändringar i befintligt serveringstillstånd
 • Förändringar i bolagsförhållande
 • Upphörande av serveringstillstånd
 • Serveringsansvarig personal
 • Serveringslokal vid catering
 • Kryddning av snaps
 • Provsmakning av alkoholdrycker

 

När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör anmälan. Fullmakt kan krävas i vissa fall och skall bifogas till ansökan.

 

När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

 

Ansökningsavgift skall betalas i samband med ansökan. Kommunen tar också ut en årlig tillsynsavgift. Här kan du läsa mer om ansöknings- och tillsynsavgifter

Ansökningsavgiften för serveringstillstånd sätts in på bg: 863-5260.

Allmänheten, slutet sällskap eller cateringverksamhet i slutna sällskap.

8 000 kr

Paustillstånd

5 000 kr

Ändring i tillståndet stadigvarande (till exempel serveringstid, utökad serveringsyta, alkoholdryck)

3 500 kr

Ändringar i stadigvarande tillstånd tillfälligt (till exempel enstaka tillfällen, serveringstid, utökad serveringsyta).

600 kr

Provsmakning vid tillverkning

6 000 kr

Konkursförvaltare (max 3 månader)

3 000 kr

Ändringar i ägarförhållande med samma juridiska person/Bolagsändring

4 500 kr

Servering i gemensamt serveringsutrymme

4 000 kr

Allmänheten längre än tre dagar

6 500 kr

Allmänheten upp till 3 dagar

5 500 kr

Slutna sällskap

800 kr

Slutna sällskap sammanhängande dagar - plus 100 kr/dag

100 kr

Paustillstånd (max 3 månader)

1 000 kr

Provsmakning vid arrangemang

4 000 kr

Servering i gemensamt serveringsutrymme (max 1 mån)

1 000 kr

 • köpeavtal eller arrendeavtal för verksamheten
 • eventuellt registreringsbevis från Bolagsverket
 • uppgifter om ägarförhållanden, exempelvis aktiebok (aktiebolag), bolagsavtal (handelsbolag/kommanditbolag)
 • skalenlig planritning över serveringsstället
 • hyreskontrakt, arrendeavtal eller köpeavtal för serveringsstället
 • dokument om brandskyddsutrustning.
 • dokument som visar kostnader och finansiering av verksamheten
 • meny

 

Följande behövs för e-tjänsten