Kompostering - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan gäller kompostering av matavfall enligt Avfall och Återvinning Skaraborgs avfallsföreskrifter § 55 (gällande från januari 2023).

För anmälan av kompost tar vi ut en avgift motsvarande 1,5 timmars handläggningstid.
Timavgiften för 2024 är 1200 kronor/timme. 
 

Mer information finns på Essunga kommuns hemsida Avfall och återvinning - Essunga kommun
 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa