Bidrag för självskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att bli beviljad ersättning vid självskjuts krävs att eleven har mer än sex kilometer till hållplats/skola. Ersättning beviljas endast till den utbildningsort som kommunikationer finns. Undantag görs dock om eleven inte antagits till sökt utbildning på närbelägen skola. Eleven ska vara folkbokförd i kommunen. Ersättning för elevresor utbetalas till och med det första kalenderhalvåret de fyller 20 år. Ansökning beviljas termin- och/eller läsårsvis. 
 
Tänk på att en kopia på elevens schema också måste bifogas.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa