Misstänkt matförgiftning och klagomål på livsmedelsverksamhet - anmälan

LÄS MER

Denna e-tjänst använder du om du vill anmäla:

  • Misstänkt matförgiftning
  • Klagomål i livsmedelshanteringen, misstanke om att verksamheten inte är känd hos kommunen eller att det bedrivs livsmedelsfusk

Ange så mycket information du kan.

Du kan vara anonym.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa