Redovisning av kommunalt partistöd samt granskningsintyg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Redovisning av kommunalt partistöd samt granskningsintyg

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i kommunallagen 2 kap. 9 § första stycket.
Redovisning ska avse perioden 1 januari till 31 december och lämnas in senast 30 juni året efter utbetalning. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg/revisionsberättelse.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa