Val av skola - Årskurs F- 6

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten används om vårdnadshavare vill att deras barn ska gå i en annan skola än den skola som är geografiskt närmast, baserat på barnets folkbokföringsadress.

 

Tjänsten avser såväl val av skola vid start i förskoleklass samt byte av skola för årskurs 1-6.

Tjänsten skolval avser ansökan inför nytt läsår. Om byte av skola sker under pågående läsår kontaktas istället rektor på både avlämnande och mottagande skola.

 

Vårdnadshavare som gör ett aktivt skolval och väljer en annan än barnets tilldelade skola har rätt att ansöka om fritidsplats men har inte rätt att ansöka om skolskjuts.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa