Ersättningar förtroendevalda

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ersättning utbetalas den 27:e varje månad.  Arvoden och ersättningar  betalas ut i efterskott. Har du deltagit i ett möte i september, betalas normalt sett din ersättning ut i oktober.  Om nämndsekreterare deltagit i mötet, behöver du inte ansöka om arvode, då du förs upp som deltagande i protokollet. Du behöver dock ansöka om förlorad arbetsförtjänst i e-tjänsten.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa