Registerunderlag för förtroendevalda

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Essunga kommun behöver dina person- och kontaktuppgifter för att du t ex ska kunna kallas till sammanträden och få arvode för ditt uppdrag.

I e-tjänsten har du möjlighet att samtycka till att dina kontaktuppgifter i form av adress, telefonnummer och e-postadress får publiceras på kommunens hemsida. Dessutom godkänner du att eventuell bild på dig publiceras på hemsidan eller på vår Facebooksida. Vill du att exempelvis endast bild publiceras kan du notera det under Övrig information. Det är upp till dig att bestämma över hur mycket av dessa personuppgifter du vill ska ligga på hemsidan.

Du har rätt att när som helst återta ditt samtycke. De uppgifter som publicerats med stöd av samtycke tas bort från hemsidan om samtycket återtas, men de publiceringar som skett i sociala medier tidigare med stöd av samtycket kommer inte rensas bort vid ett eventuellt återtagande.

Även om registerunderlaget inte fylls i kommer alltså ditt namn, din titel, eventuell kommunal e-postadress och din partibeteckning publicerad på hemsidan eftersom det finns ett allmänt intresse av att kommunen är öppen med vilka förtroendevalda som är aktuella för innehav av olika poster.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa