Specialkostintyg medicinska/etiska skäl

LÄS MER

Specialkostintyg medicinska/etiska skäl.

Som vårdnadshavare är du ansvarig för att avboka specialkost. Vid frånvaroanmälan går ingen automatisk information till skolmåltiderna. Du avbokar på tel. 0512-570 90 före klockan 8.00 för att undvika att specialkost tillagas i onödan och sen måste slängas.


Har du som vårdnadshavare missat att avbeställa specialkost vid tre tillfällen som orsakat onödigt matsvinn, kommer tyvärr barnet/elevens specialkost att dras in och en ny ansökan krävs.

 

Vid frågor eller ändrade förutsättningar, kontakta skolmåltiderna, tel. 0512-570 90.