Inkomstanmälan, avgift förskola och fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Avgiften betalas utifrån hushållets gemensamma skattepliktiga inkomster.

Med hushåll avses det par som har barnet tillsammans eller är folkbokförda på samma adress. Ensamstående med gemensam vårdnad där barnet har växelvis boende ska inkomsten beräknas på barnets båda föräldrar oavsett om föräldrarna lever och är folkbokförd med annan vuxen.

För mer information om gällande taxa se www.essunga.se/styrdokument.html

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa