Kulturskola - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kulturskolan i Essunga har undervisning i tre skolor, i Bredöls skola, Jonslunds skola och Nossebro skola för elever som går i grundskolan eller gymnasium.

Undervisningen sker huvudsakligen utanför skoltid, det vill säga före och efter skoltid samt under raster och håltimmar. Om du är med i någon av våra orkestrar, övar du efter skoltid. Ensemblespel, körsång, orkesterspel eller vara medlem i en rockgrupp kostar inget extra utan ingår i anmälningsavgiften. Vi ser det som självklart att du är med i orkester eller i en rockgrupp. Kulturskolans undervisning följer grundskolans läsårstider.

Kulturskolan garanterar eleven minst 28 lektionstillfällen per läsår under förutsättning att eleven börjar vid höstterminens start. Här ingår förutom undervisning även konserter och föreställningar. Om eleven varit sjuk eller haft annan frånvaro som beror på eleven omfattas han/hon inte av garantin.


Undervisning

Från och med årskurs 1 får eleven välja:

 • Fiol (stråkklass).

Från och med årskurs 2 får eleven välja nedanstående. Instrument kan i mån av tillgång hyras.

 • tvärflöjt
 • klarinett
 • saxofon
 • trumpet
 • tuba
 • horn
 • trombon

 Från och med årskurs 3 får eleven välja nedanstående: Instrument är inte möjligt att hyra.

 • piano
 • gitarr/elgitarr
 • elbas
 • trummor
 • sång; sjung solo eller i grupp om två
 • körsång
 • filmproduktion


 Från och med årskurs 6 får eleven välja:
 

 • Kulturskolans musikstudio; tillsammans med ledare får du lära dig att spela in sång, musik eller poddar. Du kan också göra egen musik som du spelar in i studio

Hur vet jag om jag får börja i kulturskolan?

Du får besked via ’Mina sidor’ under kommunens självservice när intagningen för läsåret är klar.

Essunga Kulturskola har undervisning i tre skolor i Bredöl, Jonslund och Nossebro för elever som går i grundskolan eller i gymnasieskolan.
Undervisning sker huvudsakligen utanför skoltid, det vill säga före och efter skoltid samt under raster och håltimmar. Om du är med i någon av våra orkestrar, övar du efter skoltid.

Ensemblespel, körsång, orkesterspel eller vara medlem i en rockgrupp kostar inget  extra utan ingår i anmälningsavgiften. Vi ser det som självklart att du är med i orkester, kör eller i en rockgrupp.

Kulturskolans undervisning följer grundskolans läsårstider.
Kulturskolan garanterar eleven minst 28 lektionstillfällen per läsår under förutsättning att eleven börjar vid höstterminens start. Här ingår förutom undervisning även konserter och föreställningar. Om eleven varit sjuk eller haft annan frånvaro som beror på eleven omfattas hen inte av garantin.

När du spelat ett instrument i två år kan du söka undervisning ytterligare i ett instrument.

Hur mycket kostar det?

Avgifter i kulturskolan betalas terminsvis. Debitering sker i september och februari. Familjer med två barn eller flera i musikskolan, som deltar i ämnen med avgift, erhåller 25 % rabatt på totala elevavgiften. Rabatten gäller inte körsång och instrumenthyra.

Vid intagning under pågående termin kontaktas målsman och avgiften debiteras så snart eleven påbörjat undervisningen (hel terminsavgift).

 Avgift:

Läs om avgifterna på www.essunga.se under taxor.

Deltagande i kulturskolans musikstudio, filmproduktion och körsång är gratis. Alla hyresinstrument är avgiftsbelagda. Kostnad för not– och spelböcker tillkommer. Avgiften ska betalas även om elev deltar oregelbundet eller avbryter undervisningen

Familjer med två barn eller flera i kulturskolan, som deltar i ämnen med avgift erhåller 25% rabatt på totala elevavgiften. Rabatten gäller inte instrumenthyra.

Om du ångrar dig?

Vill du avanmäla för höstterminen gör du det före 17 september 2021, för vårterminen före 28 januari 2022.

Avanmäler du efter dessa datum får du betala hel terminsavgift.

Läs om avgifter för Kulturskolan på www.essunga.se under taxor och avgifter.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa