Registrering av livsmedelsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du registrera ny livsmedelsverksamhet.

Här anmäler du registrering av ny livsmedelsverksamhet. Ny livsmedelsverksamhet inkluderar även flytt av verksamheten till en annan plats, eller att en verksamhet tas över av en annan företagare, till exempel vid bolagsombildning.

Information om tidpunkt för start av verksamheten
Ni får starta verksamheten tidigast 10 arbetsdagar efter att en komplett anmälan har kommit in till miljöenheten/bygg- och miljönämnden. Du som vill starta en livsmedelsverksamhet ska ha kunskap om den verksamhet du vill bedriva. Du ska också ha kunskap i livsmedelshygien och om livsmedelslagstiftningen. De krav på utbildning och kunskap som gäller dig beror på vilken verksamhet du bedriver och vilka livsmedel du hanterar.

På Livsmedelsverkets webbplats, www.slv.se finns information om vilka krav som ställs på lokaler och egenkontroll. Innan verksamheten öppnar ska lokalen uppfylla lagstiftningens krav och system för egenkontroll och rutiner ska vara infört. I samband med första kontrolltillfället kommer vi att kontrollera att verksamheten följer lagstiftningen och har infört ett system för egenkontroll.

Eget dricksvatten på landet
Om ni ska starta en verksamhet på landet och tar ert dricksvatten från egen dricksvattenbrunn, behöver ni även registrera vattenbrunnen som en egen dricksvattenanläggning. Tar ni vatten från en förening eller får vatten via någon annan, behöver denna förening/person registrera sitt dricksvatten.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Du kan också välja att fylla i uppgifterna om ditt företag manuellt.

Information om avgifter
• Bygg- och miljönämnden tar ut en engångsavgift för anmälan om registrering av livsmedelsanläggning/ dricksvattenanläggning. Avgiften motsvarar en timmes handläggningstid.
• Bygg- och miljönämnden tar även ut en årlig kontrollavgift från och med det år då verksamheten startar.
• Om vi hittar brister vid kontroll kommer vi att debitera nedlagd arbetstid.
Avgiftstaxan är beslutad av kommunfullmäktige.

Uppgifter i anmälan
Informationen du lämnar används för att bedöma om verksamheten är en livsmedelsanläggning som ska registreras i Essunga kommun. Dessutom utgör uppgifterna underlag för framtida kontroll av verksamheten, till exempel hur ofta den ska kontrolleras.

Anmäl till rätt myndighet
Ska du förpacka rått kött, ägg eller tillverka animaliska livsmedel och leverera vidare till exempelvis butiker? Läs mer om anläggningar som behöver godkännas av Livsmedelsverket på (livsmedelsverket.se).

Relaterad information
Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se).

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa