Modersmålsundervisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om eller avanmäla undervisning i modersmål för en elev i grundskola. 

Elever i grundskola som har annat språk än svenska som modersmål har rätt till undervisning i modersmål om minst en av föräldrarna talar annat språk än svenska och språket är dagligt umgängesspråk, samt att barnet/eleven har grundläggande kunskaper i språket.   Minst fem elever behöver önska undervisning i språket (gäller inte minoritetsspråk) och det måste finns en lämplig lärare för undervisningen. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa